Exercici Plantilla 2016

Fer un web site amb les següents pàgines:

 • Inicio
  • presentar l’empresa amb foto
 • About us
  • escriure misio, visio i valors de l’empresa i posar una foto
 • Portfolio
  • fer una cartera amb tres productes, primer baixar les fotos.
 • Contacto
  • fer una pàgina de contacte amb les dades de contacte.

Fer el menú que tingui les pàgines anteriors amb aquest ordre, no oblidis gestionar la seva ubicació.